Видео клипове за електрически превозни средства

Асемблиране на електрически велосипеди EcoBike в Полша:

Планински колела EcoBike S3:

Мобилна зарядна станция за електромобили NRGKick 22 kW: